Καλάθι
Τυριά
Τυριά .
Τυροκομικά
Αρτοποιήματα .
Αρτοποιήματα
Αλλαντικά .
Αλλαντικά
Ζύμες .
Ζύμες
Κρεατικά .
Κρέατα
Σοκολάτες .
Σοκολάτες
Κατεψυγμένα Λαχανικά
Κατεψυγμένα Λαχανικά .
Λαχανικά

Εμπόριο και Διανομή Τροφίμων

Ιστορικό


Η εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας τροφίμων από το 1963. Τότε ο Πάνος Νικολαίδης φέρνει για πρώτη φορά κατεψυγμένα αλιεύματα, κρέατα και λαχανικά στην αγορά των Ιωαννίνων. Στη συνέχεια ιδρύει εργαστήριο τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων πραγματοποιώντας εισαγωγές απ΄ όλο τον κόσμο. Η εταιρία με τη νομική μορφή ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε. δημιουργείται στα Ιωάννινα το 1990 με σκοπό τη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας στο χώρο των τροφίμων.

Φιλοσοφία


Οι δραστηριότητες της εταιρίας στοχεύουν σε μακροχρόνιες συνεργασίες. Η διαρκής καταγραφή των αναγκών των πελατών της και ο συνεχής διάλογος μαζί τους δεσμεύουν την εταιρία για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και προτάσεις καινοτόμων λύσεων.
Σήμερα η εταιρία κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της εμπορίας τροφίμων στη Βορειοδυτική Ελλάδα διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Βασική επιδίωξη είναι η προσαρμογή του εν λόγω χαρτοφυλακίου στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, ο εμπλουτισμός του με προϊόντα που παρουσιάζουνε τις υψηλότερες προοπτικές ζήτησης καθώς και η διαφοροποίησή του προκειμένου να επιτυγχάνει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα σε κάθε χρονική περίοδο.

Εμπορία τροφίμων από το 1963

Κάλυψη στη Βορειοδυτική Ελλάδα

Brands από όλο τον κόσμο

Απαραίτητα Cookies

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο δικτυακός τόπος.

Στατιστικά

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον δικτυακό τόπο, συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα.

Διαφήμισης

Τα Cookies Εμπορικής Προώθησης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη, προκειμένου οι διαφημίσεις να είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.